Op 8 september is Salon 6 – ‘Kill Your Darling’

geopend door de Dichter des Vaderlands Ester Naomi Perquin.

Het cachot was open i.h.k.v. de Open Monumenten Dag.

Zie hier de dia’s van de expositie

Zie hier de dia’s van de opening

Buiten op het Noordeinde was de jaarlijkse Kunstmarkt.

Zie hier de dia’s van de kunstmarkt