Podium

Home/Podium

Podium

Voorafgaand aan de openingen van de exposities (zie voor de exacte data de agenda) biedt Regio Art Rijnmond de gelegenheid aan dichters, schrijvers, dansers en muzikanten om zich te uiten in haar Galerie onder de naam ‘Podium Regio-Art-Rijnmond’, kortweg Podium genoemd.

De Podium-kunstenaars zullen, waar mogelijk, aansluiten bij het thema/titel van de expositie. Daardoor vindt er artistieke kruisbestuiving plaats. Het Podium begint om 14.30 uur en eindigt om 15.45 met ‘n pauze, waarna de opening kan plaatsvinden.

Verslagen van deze bijeenkomsten zijn te zien op de Nieuws-pagina.