De literair/muzikale activiteit van Regio Art Rijnmond is voortaan ‘Podium Regio-Art-Rijnmond’.
Het Podium wordt georganiseerd voorafgaand aan de opening van nieuwe exposities in de Galerie, waardoor er ‘n kruisbestuiving plaatsvindt tussen podiumkunsten en beeldende kunsten.
Het Podium geeft ruimte aan poëzie, proza en muziek met als leidraad het thema van de expositie.

Het eerste Podium is gehouden op 12 januari rond het thema “Ramsj’.

Jan Hoogendoorn stelde de deelnemers aan het, in grote getalen opgekomen publiek, voor met een kort gesprekje over hun literaire activiteiten.

A3 Eijke begon met een verhaal.


Daarna was de beurt aan Ria Atsma met gedichten.


A3 kwam terug met Willem als Duo Peaux-ezie.


Magda Haan droeg gedichten voor.


Huistroubadour Willem speelde ten slotte nog ’n paar liedjes.

Walter Diederiks, alias Ramsjes lll,  droeg zijn gedicht voor tijdens de opening.

Een speciale vermelding voor Bertus Eijke is zeker op z’n plaats, omdat hij er voor zorgde dat iedereen een zitplaats kreeg, ook de wat later binnenkomende bezoekers.

We kunnen terugzien op ’n geslaagd eerste Podium Regio-Art-Rijnmond!