Op 27 april was er een goedbezocht Podium met als thema ‘Zee’,
voorafgaand aan de expositie-opening rond hetzelfde thema.

Er was poëzie van:
Albert Prins


Ria Atsma


Magda Haan


Anneke de Klerk.

Proza van:
A3 Eijke

Muziek van:
Fransje de Visser,


en Willem, samen met A3

Hier vind je het affiche.