Els Pardon

website kunstenaar

Els Pardon
Geb. : 1963

Opleiding: Open Ateliers Rotterdam (later SKVR) 2000 tot 2004
Kunstvorm: Grafiek
Materiaal: linosnedes, houtsnedes, etsen
Werk: in particulier bezit en bedrijven
Onderwerpen zijn
Enerzijds Interieurs met of zonder mensen waarbij ritme en patronen een belangrijke rol spelen
(achtergrond is daarin even belangrijk als de voorgrond).
Anderzijds zijn het huizen en landschappen waarin een zoektocht naar abstractie waarneembaar is.
Els is docent bij kinderatelier punt 5 te Delfshaven Rotterdam.

Els Pardon

kldjafldjakfjdkljflkasdf  uiouio uio oiuiou iou poui o uio u oiuiou oiuioudaoi fuiod uioaud oiufidoua oifuidouf dasoiuf asuioduiodauioadsufioadsuiodufiadsuioduafio  oiudoiauiodu  uiodauio audoiu aodiuioduaioduioa ufiodu auiaudsiouadsiu daud

zaterdag 12 september tot en met zaterdag 24 oktober opent kunstenaarsvereniging Regio Art Rijnmond (RAR) het nieuwe tentoonstellingsseizoen 2020-2021 met nieuw werk van acht leden onder de toepasselijke titel ‘VAN NU’. De acht deelnemende kunstenaars zijn Bram van Baalen, Jan BakkerEsther van DuffelenMarjon HoogendijkFriedie KloenEls PardonInger Steyn en Sasha Zuidam

ELS PARDON EN ‘VAN NU’
UITNODIGING OM NOG EENS TE KIJKEN HOE HET ZIT
Els Pardon maakt voornamelijk linosnedes, met de mens die zich verhoudt tot zijn/haar omgeving. ‘Onderwerp en achtergrond worden door patronen en motieven met elkaar verwoven, waardoor ze even belangrijk worden gemaakt. Het kan een bevreemdend effect geven, waarbij je uitgenodigd wordt om nog eens te kijken hoe het zit en wat er precies te zien is.” Momenteel is Els Pardon bezig met een serie waarin de mens te zien is in een omgeving van boekenstapelingen. Daarbij wordt perspectief losgelaten en krijgt het geheel een abstraherend effect waarin de mens uiteindelijk wordt weggelaten

De Galerie is geopend op vrijdag en zaterdag van 13.00 – 17.00 uur. Op zaterdag 3 en 17 oktober is Els in de galerie aanwezig. Zij  vertelt u graag over haar eigen werk en die van de mede-exposanten.