Agenda

2018

 • juli/augustus: Zomerreces
 • 2 september: ‘Weelde Krijgt De Ruimte’ in Simonshaven
 • 8 september t/m 6 oktober: Salon 6 ‘Kill your Darling’
 • 8 september: Kunstmarkt/Open Monumenten Dag
 • 13 oktober t/m 17 november: Coenraad de Jong en Connie Pols
 • 18 november: LiteRAR 57
 • 24 november t/m 5 januari: Alex Schellenberg en Martin Klopstra

2019

 • 12 januari: Podium Regio Art Rijnmond, opening  ‘Ramsj’-expositie (t/m 9 februari) en Nieuwjaarsreceptie
 • 16 februari : Podium Regio Art Rijnmond, opening ‘Nieuwe Leden’-expositie (t/m 16 maart)
 • 23 maart t/m 20 april: Nog niet bekend
 • 27 april : Podium Regio Art Rijnmond, opening expositie ‘de Zee’  met Angeline Rosendaal, Marleen van Arendonk e.a. (t/m 25 mei)
 • 1 juni t/m 29 juni: o.a. Alma