RAR EN DE OVERKANT

Met ingang van 1 november breidt Galerie Art Rijnmond haar tentoonstellingen en exposities uit  in samenwerking met “de Overkant” in Ouddorp.  De overkant beschikt over een prachtige Galerieruimte,  Theetuin, Filmhuis en Concertruimte. Hiermee volgt RAR Thyade op als samenwerkingsverband met ‘de Overkant.” Kijk voor meer informatie op www.deoverkantouddorp.nl
De data :  7 november, 6 februari, 13  mei en 7 augustus 2021.
Ben je lid en wil je er exposeren. Geef je op bij Marleen van Arendonk,marleenvanarendonk@gmail.com
Een mooie kans om je werk ook verder dan Nissewaard aan een breed publiek te tonen. Doen dus!!
Via onze nieuwsbrieven en website houden we onze leden en belangstellenden graag op de hoogte.